Buitenschoolse opvang
Basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. De opvang voor onze school wordt verzorgd door het Slochterborgje. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de kinderopvangorganisatie. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Omdat wij een continurooster hanteren is er tussen de middag geen opvang nodig.

De kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang. De kinderen worden opgevangen door professionele leidsters.

Wij hebben een overeenkomst afgesloten met de onderstaande geregistreerde kinderopvangorganisatie:

Kindercentrum Thuis in Slochterborgje
Kindercentrum “Thuis in Slochterborgje” (Twee Kerspelenweg 5  9621 AX Slochteren tel. 0598-422111).

Website: www.slochterborgje.nl