Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
De kleuters werken aankomende tijd aan de dierentuin. De leeuw krijgt geknipte manen van vlechtstroken. Van klei worden er allerlei leuke dieren gemaakt. In de bouwhoek zijn er grote hokken gebouwd voor de wilde dieren van de dierentuin.

Groep 3
Wij zijn in groep 3 momenteel bezig met kern 2 van Veilig Leren Lezen. In deze kern leren wij de letters n, t, ee, b, oo. Hier lezen wij woorden mee te lezen, maar schrijven we ook woorden waarin deze (en eerder geleerde letters) in voor komen. Tijdens rekenen hebben wij het nu over verder tellen (met 2 dobbelstenen), rekenen we met geld (€1, €2 en €5) en zijn we druk met het splitsen van getallen.

Groep 4
In groep 4 zijn we bezig met rekenen tot en met 20. We leren optellen en aftrekken waarbij we over of onder de 10 gaan. Dit doen we op allerlei manieren zoals met bolletjes tekenen, spekkies tellen, kralenketting gebruiken of met behulp van squla spelletjes. Bij spelling leren we woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar zoals schram, wolk en grootst. Bij taal praten we over verliefd zijn. Wie is dat weleens geweest? Wie is dat nu? En zo leren we al pratend allerlei nieuwe woorden over gevoelens.

Groep 5
In groep 5 zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels, dit doen we door bewegend leren, spelletjes en andere leerzame activiteiten. Daarnaast leren we ook steeds grotere sommen t/m 1000 uit te rekenen. Bij geschiedenis zijn we begonnen met het eerste tijdvak namelijk de jagers en boeren. Daarnaast leren we bij natuur en techniek over alles wat door mensen is gemaakt en bij aardrijkskunde over de omgeving waar je woont. Bij taal hebben we het over de verschillende woordsoorten zoals de lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Bij spelling leren we woorden met aai,ooi,oei / eeuw, ieuw, uw/ ch/ ei,ij schrijven.

Groep 6/7
In groep 6/7 zijn wij bezig met rekenen, taal en spelling. Groep 6 is aan het automatiseren van keer- en deelsommen. Terwijl groep 7 aan het oefenen is met de relatie tussen de percentages, kommagetallen en breuken. Met spelling zijn beide groepen bezig met werkwoorden en de categorieën: au/ou, -isch, f/v en s/z. Ondertussen hakken wij zinnen in stukjes met taalkundig en redekundig ontleden. En niet te vergeten dat wij ’s middags aan het leren zijn over de afsluitdijk, de ontdekkingsreizen en hoe je een constructie sterk kunt maken!

Groep 7/8
In groep 7/8 zijn beide groepen bezig met vermenigvuldigen. Groep 7 rekent sommen als 7 x 326 onder elkaar uit. Groep 8 berekent de oppervlakte van grasvelden, schuren en kamers. Zij krijgen dan sommen als 5,3 x 2,8. Bij spelling worden onder andere werkwoorden vervoegd. Groep 7 doet dit in de tegenwoordige tijd en groep 8 in de verleden tijd. Bij geschiedenis behandelen we de Gouden Eeuw, bij aardrijkskunde hebben we het over vulkanen en aardbevingen en bij natuur/techniek gaat het over sensoren en allerlei slimme apparaten.