Schooltijden

Op O.b.s. De Woldstee werken wij met een continurooster en wel met vijf gelijke dagen. De kinderen gaan iedere dag van 8.30 – 14.00 uur naar school. Dit geldt voor alle groepen. Eten doen ze tweemaal per dag met de leerkracht in de klas.

Corona

Hieronder vindt u een overzicht met informatie betreft de huidige Coronaregels.

Regels op school

Aan het begin van ieder schooljaar worden de regels op school samen met de kinderen afgesproken. We maken hierbij gebruik van de regels van Kiva, onze methode voor sociaal-emotionele welbevinden. De eerste zes weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken, waarin groepsvorming en een veilig klimaat centraal staan.

Te voet, op de fiets of met de auto naar school

Ondanks dat het uw eigen verantwoordelijkheid is op welke manier u uw kind naar school brengt of laat gaan, willen we u verzoeken zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Dit geldt met name voor kinderen die op loop- of fietsafstand van de school wonen.

Verder hebben we intern de afspraak dat we de kinderen van groep 1 t/m 3 niet alleen of onder begeleiding van een oudere broer of zus naar huis laten gaan. We zien graag dat deze jonge kinderen onder begeleiding van een volwassene naar huis gaan.

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is, vragen we u dit ‘s morgen tussen 8.00-8.30 uur aan ons door te geven. We verzoeken udit zoveel mogelijk telefonisch te doen, mocht dit niet lukken kunt u uw zoon/dochter via de e-mail bij de leerkracht afmelden. We willen u tevens dringend verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof gelden wettelijke kaders. Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend. Er zijn echter uitzonderingen. U moet het verlof altijd, minimaal 8 weken van tevoren, voorleggen aan de directeur. Verlof tot 10 dagen kan bij de directeur worden aangevraagd en een aanvraag voor verlof van meer dan 10 dagen moet bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Een aanvraagformulier voor het aanvragen van verlof kunt u hieronder vinden.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn mogen, nadat ze zijn toegezongen door de hele klas, trakteren. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur.

Protocol Sociale vaardigheid

Hieronder vindt u onze Anti-pestprotocol.