Onze missie is een “School voor Talentontwikkeling” te zijn. We willen een optimale kans op ontwikkeling bieden. Dit doen we door een goede instructie te bieden waarin zelfstandig werken en co√∂peratieve werkvormen een belangrijke plaats in nemen. We gebruiken moderne en actuele methodes en hebben een heldere en goede zorgstructuur. Al onze leerkrachten worden regelmatig geschoold. Kinderen en leerkrachten werken bij ons met een portfolio waarin hun leerontwikkeling tastbaar wordt. Cultuur, drama en sociaal emotionele ontwikkeling behoren tot het programma. Onze school werkt vanuit de visie en de onderliggende waarden zoals beschreven in de schoolgids (zie ouders). De inspectie geeft altijd goede beoordelingen voor onze school.