Kennismaking- en oriëntatiegesprek
Indien u nieuwsgierig bent of De Woldstee een goede school is voor uw zoon/dochter, nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. We vertellen u waar we voor staan en wat we te bieden hebben. Daarnaast leiden we u rond in onze school en ons gebouw. Het geeft u gelegenheid om vragen te stellen kennis te maken met het team en de sfeer te proeven op onze school.

Aanmelding
Wanneer uw kind drie jaar oud is, kan hij/zij worden aangemeld op onze school. Dit kan door een aanmeldformulier op te vragen bij directie of door dit formulier hieronder te downloaden.

Na het inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Indien er nog geen persoonlijke kennismaking is geweest, ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Ongeveer drie weken voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter ontvangt deze een kaartje van de leerkracht om kennis te komen maken. We krijgen soms de vraag of kinderen voor hun vierde verjaardag al mogen straten op school. Het is echter wettelijk bepaald dat kinderen pas vanaf hun vierde verjaardag mogen starten in het basisonderwijs.

Wenmomenten
Vlak voor de vierde verjaardag (circa drie weken van tevoren) ontvangt uw zoon/dochter een kaartje van de leerkracht om te komen ‘wennen’. Hiervoor staan drie dagdelen van 8.30-12.00 uur. In overleg met de leerkracht wordt hiervoor een geschikt moment gezocht.


Aanmeldingsprocedure – Inschrijfformulier Ultiem 20-21
Download

Bovenstaand inschrijfformulier kan u ingevuld inleveren op school, versturen via de mail naar peterhulsebos(a)ultiemonderwijs.nl, of per post naar Postbus 70, 9620AB Slochteren